O Nas

Podjetje 24.STOP™ je nastalo na podlagi ideje že uveljavljenih podjetnikov, ki imajo sami že izkušnje z avtodomarskim turizmom. Taka oblika potovanja pomeni svobodo gibanja in nenehno raziskovanje novih turističnih destinacij, tako v Sloveniji, kot v tujini. Ugotovili smo, da je na področju Slovenije veliko turistično privlačnih lokacij, ki pa nimajo ustrezne turistične infrastrukture, za tako obliko turizma in na ta način ostajajo nezanimive za avtodomarje.

Ugotovili smo, da bi novo podjetje, ki ima znanje v projektiranju, izvedbi in upravljanju parkirišč ta parkirišča za avtodome in počitniške prikolice postavili na višji nivo parkiranja za avtodome in počitniške prikolice.

24.STOP™ parkirišča bi omogočala visok standard celotnega servisa in storitev za popotnike z avtodomi in počitniškimi prikolicami, obenem pa bi pripomogla k razširitvi turistične ponudbe posameznega kraja.

Podjetje razpolaga z znanjem projektiranja parkirišč, ter poznavanjem zakonodaje za pridobitev vseh dovoljenj, za postavitev parkiriššča, razpolaga tudi z znanjem pri izvedbi in montaži potrebne opreme. Razvili smo poslovni model upravljanja in delovanja posameznih parkirišč, kot dejavnosti turizma in profitabilnega dela. Obenem pa ta koncept dodatno pospešuje razvoj turizma v krajih, kjer ni velikih turističnih kapacitet.

Podjetje načrtuje izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev vseh dovoljenj za izgradnjo parkirišč in njegovo delovanje delovanje. Z razvitim poslovnim modelom po principu franšizinga namerava podjetje 24.STOP® predati parkirišče v upravljanje lokalni skupnosti ali pa podjetniku, ki se že ukvarja s turistično dejavnostjo in želi svojo turistično ponudbo še dodatno razširiti in pospešiti.

Glede na strategijo Slovenije, da do konca leta 2020 uredi 50 parkirišč za avtodome, podjetje 24.STOP® lahko opremi in upravlja med 25-30 parkirišči, ki bodo imala oznako nadstandardne opremljenosti parkirišča.


Podjetje planira v prvih dveh letih širitev na vse balkanske države, ki praktično nimajo nikakršnih kapacitet ali možnosti parkiranja, kasneje pa tudi na sosednje države Republike Slovenije oz. na celotno regijo Alpe-Adria.

Ker gre za princip ureditve in poslovanja parkirišč za določeno ciljno skupino, ki je prisotna v vseh državah Alpe-Adria je model poslovanja preko sistema franšizinga primeren za vse evropske države, kjer bi se podjetje širilo v naslednjih 5-ih letih.